Thông tin cửa hàng

Hàng Nhật Lê Vân

Địa chỉ: 17/1/2 Lương Thế Vinh f9. Tp. Vũng tàu

Hotline: 0907611330

 

Thông tin tài khoản

Ngân Hàng Vietcombank - chi nhánh Vũng Tàu
Chủ TK: Lê Thị Hoài Vân
Số TK: 0081001174056

Ngân Hàng Quốc Tế VIB - chi nhánh Vũng Tàu
Chủ TK: Lê Thị Hoài Vân
Số TK: 622704060098743

Ngân Hàng Nông Nghiệp Agribank - chi nhánh Vũng Tàu
Chủ TK: Lê Thị Hoài Vân
Số TK: 6090205592552

Ngân Hàng BIDV - Chi nhánh Vũng Tàu
Chủ TK: Lê Thị Hoài Vân
Số TK: 76010000679677
 

BẢN ĐỒ

.